پودر پروتئین ماسل تک فاز 8

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 26 گرم پروتئین
  • 5.6 الی 5.7 گرم بی سی ای ای
  • بهبود ریکاوری و افزایش قدرت
  • حاوی پروتئین وی و پروتئین کازئین
  • هر سروینگ برابر است با 42 گرم
  • 50 سروینگ
  • 2.08 کیلوگرم
پودر پروتئین ماسل تک فاز 8
پودر پروتئین ماسل تک فاز 8

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان