پروتئین ایمپکت وی ایزوله مای پروتئین

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  • پروتئین نود درصد خالص
  • افزایش حجم عضله
  • ترمیم و بازسازی عضله
  • چربی صفر
  • شکر کم
  • کاهش وزن
  • دریافت پروتئین به صورت روزانه
  • افزایش انرژی حین تمرینات
  • مناسب ورزشکاران حرفه ایی و آماتور
پروتئین ایمپکت وی ایزوله مای پروتئین

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان