پروتئین وی ایزوله نیوکلر نوتریشن ایزوتوپ

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 25 گرم پروتئین
  • 5.4 گرم بی سی ای ای
  • بدون چربی و قند
  • هر سروینگ برابر است با 30 گرم
  • 66 سروینگ
  • 2 کیلوگرم
پروتئین وی ایزوله نیوکلر نوتریشن ایزوتوپ
پروتئین وی ایزوله نیوکلر نوتریشن ایزوتوپ

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان