مکمل ریکاوری گلوتامین ناترند 500 گرمی

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • ریکاوری ماهیچه های اسکلتی
  • مناسب برای ورزشکاران با تمرینات فشرده
  • بدون قند
  • 5 گرم ال گلوتامین
  • هر سروینگ برابر است با 5 گرم
  • 100 سروینگ
  • 500 گرم
مکمل ریکاوری گلوتامین ناترند 500 گرمی
مکمل ریکاوری گلوتامین ناترند 500 گرمی

۶۹۰,۰۰۰ تومان