کپسول آمینو اسید تائورین ناترند

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • به بهبود فعالیت مغز کمک می کند
  • تأثیر مثبتی بر کلسترول خون دارد
  • خستگی و کسالت را به تاخیر می اندازد
  • فرم موثر
  • 1000 میلی گرم تائورین
  • هر سروینگ برابر است با 1 کپسول
  • 120 سروینگ
  • 120 کپسول
  • 134.4 گرم
کپسول آمینو اسید تائورین ناترند
کپسول آمینو اسید تائورین ناترند

۷۵۰,۰۰۰ تومان