کپسول تریبلوس ترستریس ناترند توربو

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 300 میلی گرم عصاره تریبلوس ترستریس در هر کپسول
  • 10 میلی گرم روی در هر کپسول
  • 6 میلی گرم اسید پانتوتنیک در هر کپسول
  • محتوای بالای ساپونین استروئیدی
  • هر سروینگ برابر است با 1 کپسول
  • 120 سروینگ
  • 120 کپسول
  • 60 گرم
کپسول تریبلوس ترستریس ناترند توربو
کپسول تریبلوس ترستریس ناترند توربو

۹۵۰,۰۰۰ تومان