مکمل ال آرژنین 1000 ناترکس

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • از جریان خون، پمپ و عملکرد پشتیبانی می کند
  • به تقویت جریان خون کمک می کند
  • پمپ های بزرگتر و تمرینات بهتر
  • از عملکرد مردانه پشتیبانی می کند
  • 1000 میلی گرم کامل ال آرژنین در هر سروینگ
  • 60 سروینگ
  • 120 کپسول
مکمل ال آرژنین 1000 ناترکس
مکمل ال آرژنین 1000 ناترکس

۵۹۰,۰۰۰ تومان