کره بادام الیمپ 350 گرمی

ویژگی های محصول

  • محصول 100 درصد طبیعی است
  • محصول 100 درصد طبیعی و بدون نمک و شکر
  • بدون روغن پالم
  • 401 کیلوژول / 97 کیلو کالری انرژی
  • 8.5 گرم چربی با 0.6 گرم اسید های چرب اشباع شده
  • 0.7 گرم کربوهیدرات
  • 1.3 گرم فیبر
  • 3.8 گرم پروتئین
  • 350 گرم