شکلات صبحانه بادام نارگیل الیمپ

ویژگی های محصول

  • 410 کیلوژول / 99 کیلو کالری مقدار انرژی در هر سروینگ
  • 8.7 گرم چربی با 3.4 گرم اسید های چرب اشباع شده
  • 1.9 گرم کربوهیدرات با 1.4 گرم قند
  • 0.7 گرم فیبر
  • 3.1 گرم پروتئین
  • 20 سروینگ
  • 300 گرم