بی سی ای ای 20:1:1 اکسپلود الیمپ

۷۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • آمینو اسید های شاخه دار با کیفیت بالا بی سی ای ای برای افراد فعال
  • 1000 میلی گرم ال سیترولین
  • 5.1 گرم پروتئین
  • 5.0 گرم آمینو اسیدهای شاخه دار بی سی ای ای
  • هر سروینگ برابر است با  7.2 گرم
  • 28 سروینگ
  • 200 گرم
بی سی ای ای 20:1:1 اکسپلود الیمپ
بی سی ای ای 20:1:1 اکسپلود الیمپ

۷۹۰,۰۰۰ تومان