گین بولیک 6000 الیمپ 6800 گرمی

ویژگی های محصول

  • مخلوطی از دکستروز و مالتودکسترین با سینتیک های مختلف جذب
  • سه منبع پروتئین (بدون پروتئین های گیاهی!)
  • کمک به ساخت توده عضلانی آسانتر (به دلیل محتوای پروتئین)
  • 14500 میلی گرم کل اسید های آمینه
  • 75 گرم کربوهیدرات
  • 68 سروینگ
  • 6800 گرم