شیک پرو وی الیمپ 2270 گرمی

ویژگی های محصول

  • مکمل های پیشرفته با بالاترین کیفیت منابع پروتئین
  • محتوای بالای اسید های آمینه بی سی ای ای
  • سه منبع پروتئین: ایزوله (WPI)، کنسانتره (WPC) و هیدرولیز (WPH) از فرکشن پروتئین های وی شیر
  • هر سروینگ برابر است با 35 گرم
  • 64 سروینگ
  • 2270 گرم