مکمل پروفی مس الیمپ 2500 گرمی

ویژگی های محصول

  • فرمول پروتئین بر اساس کنسانتره (WPC)، هیدرولیزات (WPH) و ایزوله (WPI)
  • 20 گرم کربوهیدرات
  • 22.5 گرم پروتئین
  • 250 میلی گرم تائورین
  • 125 میلی گرم ال گلوتامین
  • 350 میلی گرم روغن MCT
  • 50 سروینگ
  • 2500 گرم