مکمل ست فری لیدی الیمپ

ویژگی های محصول

  • یک فرمول سم زدایی منحصر به فرد برای زنان
  • این ترکیب از کاهش آب بیش از حد در بدن پشتیبانی می کند
  • این ترکیب از فرآیندهای تقویت کننده پشتیبانی می کند
  • هر سروینگ برابر است با 1 قرص
  • 20 سروینگ
  • 20 قرص