بی سی ای ای استروویت 20-1-1

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • محتوای اسید آمینه 20:1:1 (لوسین، والین، ایزولوسین)
  • محتوای لوسین بالا
  • کمک به کاهش خستگی
  • 57.14 گرم ال لوسین
  • 2.857 گرم ال ایزولوسین
  • 2.857 گرم ال والین
  • هر سروینگ برابر است با 10.5 گرم
  • 38 سروینگ
  • 400 گرم
بی سی ای ای استروویت 20-1-1
بی سی ای ای استروویت 20-1-1

۶۹۰,۰۰۰ تومان