قرص گابا استروویت پلاس

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • یکی از انتقال دهنده های عصبی
  • 750 میلی گرم گاما آمینوبوتیریک اسید
  • 1 میلی گرم ملاتونین
  • هر سروینگ برابر است با 1 قرص
  • 90 سروینگ
  • 90 قرص
  • 120 گرم
قرص گابا استروویت پلاس
قرص گابا استروویت پلاس

۵۵۰,۰۰۰ تومان