روغن ام سی تی استروویت طبیعی

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • یک تقویت سریع و ساده انرژی
  • 0.2 گرم C6:0 کاپروییک اسید
  • 6.6 گرم – 7.8 گرم C8:0 کاپریلیک اسید
  • 4.2 گرم – 5.4 گرم C10: 0 کواس کاپریک اسید
  • 0.4 گرم C12:0 اسید لوریک
  • 0.1 گرم C14:0 میریستیک اسید
  • 41 سروینگ
  • 500 میلی لیتر
روغن ام سی تی استروویت طبیعی
روغن ام سی تی استروویت طبیعی

۵۵۰,۰۰۰ تومان