مکمل ریکاوری گلوتامین پرفورمیکس

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

 • 5 گرم ال-گلوتامین
 • بهبود ریکاوری عضلات
 • ترمیم
 • رشد ماهیچه های بدون چربی
 • کاهش تجزیه عضلات
 • ریکاوری گلوتامین
 • ریکاوری اسید آمینه
 • بدون طعم
 • هر سروینگ برابر با 5 گرم است
 • حاوی 60 سروینگ
 • 300 گرم
مکمل ریکاوری گلوتامین پرفورمیکس
مکمل ریکاوری گلوتامین پرفورمیکس

۵۹۰,۰۰۰ تومان