مکمل سلنیوم فارماتون

ویژگی های محصول

  • انرژی فیزیکی
  • تمرکز و هوشیاری
  • حاوی سلنیوم
  • حاوی ترکیبی از عصاره جنسنگ
  • اندازه هر سروینگ برابر با 1 کپسول
  • 100 سروینگ
  • 100 کپسول