آمینو اسید ای ای ای کوامترکس ام.ای.پی

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • باعث رشد و حفظ توده عضلانی می شود
  • عملکرد را در طول تمرین بهبود می بخشد
  • 9.8 گرم اسید آمینه ضروری
  • 4.86 گرم گلوتامین
  • تقویت شده با آستراجین
  • یک کمپلکس الکترولیت ویژه (کمپلکس هیدرو سالت)
  • هر سروینگ برابر است با 17 گرم
  • 22 سروینگ
  • 374 گرم
آمینو اسید ای ای ای کوامترکس ام.ای.پی
آمینو اسید ای ای ای کوامترکس ام.ای.پی

۸۵۰,۰۰۰ تومان