عصاره تمشک مای ویتامینز

ویژگی های محصول

  • از متابولیسم لیپید پشتیبانی می کند
  • حاوی مواد طبیعی است
  • حاوی 730 میلی گرم کولین بی تارترات
  • حاوی 500 میلی گرم سی ال ای
  • حاوی 200 میلی گرم کتون تمشک
  • هر سروینگ برابر با 2 کپسول
  • 60 کپسول