تری فلکس GNC

۵۱۷,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • مکمل برای مفاصل
  • 60 عدد کاپلت
  • دارای آپرسفلکس
  • دارای عصاره بوسولیا سراتا
  • دارای زردچوبه کورکووین
  • محصولی گیاهی
تری فلکس GNC
تری فلکس GNC

۵۱۷,۰۰۰ تومان