مس هایپربولیک یو اس ان 2 کیلویی

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 51 گرم پروتئین
  • سرشار از بی سی ای ای و گلوتامین
  • هر سروینگ برابر است با 300 گرمی
  • 26 پیمانه
  • 2 کیلوگرم
مس هایپربولیک یو اس ان 2 کیلویی
مس هایپربولیک یو اس ان 2 کیلویی

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان