کارنیتین پلاس وایکینگ فورس

۷۰۵,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • کاهش وزن را آسان می کند
  • 1700 میلی گرم ال کارنیتین در هر سروینگ
  • 100 میلی گرم ال آرژنین
  • 100 میلی گرم ال اورنیتین
  • متابولیسم چربی را تسریع می کند
  • چربی سوز
  • افزایش کارایی بدن
  • 120 کپسول
  • 60 سروینگ
  • 136.5 گرم
کارنیتین پلاس وایکینگ فورس
کارنیتین پلاس وایکینگ فورس

۷۰۵,۰۰۰ تومان