مکمل فیوری وایکینگ فورس

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 5785 میلی گرم ترکیب پمپ
  • 1895 میلی گرم ترکیب قدرت و عملکرد
  • 1250 میلی گرم ترکیب انرژی برتر
  • 800 میلی گرم ترکیب تمرکز و شناخت
  • 775 میلی گرم ترکیب تقویت کننده T&GH
  • 625.5 میلی گرم تقویت کننده جذب مواد مغذی
  • 375 گرم
مکمل فیوری وایکینگ فورس
مکمل فیوری وایکینگ فورس

۷۵۰,۰۰۰ تومان