وی ایمپکت مای پروتئین 2500 گرمی

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  • 21 گرم پروتئین در هر وعده
  • 5 گرم بی سی ای ای
  • قند پایین
  • مناسب برای مصرف بعد از ورزش
  • 2500 گرمی
وی ایمپکت مای پروتئین 2500 گرمی
وی ایمپکت مای پروتئین 2500 گرمی

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان